OVER ONS

Tegenwoordig groeien veel kinderen op in een verstedelijkte omgeving of zitten achter de computer. Kinderen komen te weinig buiten om lekker te spelen, terwijl spelen in de natuur onmisbaar is voor de ontwikkeling van kinderen. Het gevolg van te weinig buitenspelen is dat kinderen zich niet optimaal kunnen ontwikkelen en er gezondheidsklachten kunnen ontstaan. Denkt u bijvoorbeeld aan diabetes en obesitas.

Greenspot & Co wil door het realiseren van natuurspeeltuinen een bijdrage leveren aan de motorisch, sociaal-emotionele en geestelijke creatieve ontwikkeling van kinderen. Tevens leveren wij hiermee een positieve bijdrage aan de preventieve markt in de zorg. Buitenspelen is hiermee onlosmakelijk verbonden. Het zet kinderen aan tot meer gevarieerd en creatief speelgedrag. Kinderen ontdekken hun eigen grenzen, trainen hun motoriek en alertheid, ontwikkelen hun sociale en communicatieve vaardigheden, leren verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en anderen, vergoten hun creativiteit en spelen meer met elkaar samen. In onze projecten staat het vrijspel voorop.

Greenspot & Co werkt volgens het “Design & Construct” principe. Dit betekent dat we vanaf het eerste plan, projectontwikkeling, uitvoering en beheer bij het plan betrokken zijn.

Het ‘Design’ gedeelte gebeurt bij u op locatie door middel van overlegmomenten, terreinopname, participantenoverleg etc., maar gebeurt ook op ons interne projectbureau. Daar worden onze plannen uitgewerkt en levend gemaakt.

Uit de gesprekken met de opdrachtgever wordt een lijst met wensen, ideeën en uitgangspunten opgesteld. De ontwerper gebruikt deze lijst voor het maken van het eerste ontwerp. Het ontwerp wordt besproken en daarna definitief gemaakt. Bij het definitieve ontwerp ontvangt de opdrachtgever naar wens een begroting een werkplanning en een offerte.

Het optimaal benutten van de creativiteit van de kinderen is de leidraad van het Design & Construct traject. Dit willen we bereiken door zo min mogelijk te denken aan starre speeltoestellen en juist gebruik te maken van gerecyclede producten en natuurlijke materialen.

Greenspot & Co coördineert de werkzaamheden en zorgt ervoor dat het ontwerp vakbekwaam wordt aangelegd. De context voor ons hierbij is “verantwoord maatschappelijk ondernemen”. Bij het maken van de werkplanning bespreken wij nadrukkelijk de rol van ouders en kinderen, met name in het gemeenschappelijk aanleggen en beheren van het speelterrein. Het concept biedt ruimte voor werken en leren en het inzetten van mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Speciaal is het enthousiasmeren en begeleiden van allerlei groepen die deelnemen in onze projecten.

In een digitaal logboek houden we gegevens bij over het gebruik en de kwaliteit van de speellocatie. Wij inspecteren, repareren en onderhouden de locaties zelf, veelal samen met de opdrachtgever. Samen zorgen we voor een hoog kwaliteitsniveau.

Onze projecten vallen binnen het warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen en worden op veiligheid getoetst door een onafhankelijk keurmerk instituut.