11 november 2012 Symposium Natuur en Special kids

Op 11 november 2012 organiseert Stichting Groen Cement in het Woldhuis te Apeldoorn een symposium met als onderwerp Natuur en Special kids.

Stichting Groen Cement heeft als doel iedereen die zich met de relatie kind en natuur bezig houdt met elkaar te verbinden. Ze slaan een brug tussen professionals in de kinderopvang en professionals op het gebied van natuur en milieu. Stichting Groen Cement biedt een platform, waar partijen elkaar kunnen inspireren, informeren, motiveren, ontmoeten en inschakelen.

Kinderen zijn de volwassenen van morgen en natuur is de basis van ons bestaan. Daarom zijn kinderen en natuur de belangrijkste schakels voor de toekomst van onze aarde.

Op vele plekken ontstaan initiatieven en activiteiten in de natuur voor ‘special kids’: kinderen met autisme, ADHD en aanverwante denk- en handelspatronen. Kinderen die meestal moeilijker meekomen in reguliere kinderactiviteiten en -progamma’s en vaak (maar niet altijd) op scholen voor speciaal onderwijs zitten.

Het doel van het symposium is om expertise en ervaring in werken met special kids in een natuur context op de kaart te krijgen. Om elkaar te inspireren, netwerken uit te breiden en mogelijke matches te vinden tussen aanbieders en vragers.

Greenspot & Co is gericht op de relatie van kind en natuur. Daarom zal Greenspot & Co, als professional in creatief in buitenspelen, aanwezig zijn op het symposium Natuur en Special kids.