Heerlen bouwt samen met bewoners aan nieuw plein Eikenderveld!

Gemeente Heerlen is dit voorjaar de uitdaging aangegaan met het herstructureren van het binnenplein Parallelweg.

Het bijzondere aan dit project is dat de Gemeente heeft ingezet op bewonersparticipatie en zelfwerkzaamheid. Maatschappelijk verantwoord met als doel de betrokkenheid van de bewoners te vergroten, toe te werken naar zelfbeheer en, last but zeker not least, meer voor minder! Doordat de bewoners zich inzetten binnen de realisatie krijgen ze veel meer! En, wat is er nou mooier dan als gezamenlijke buurt vertoeven op je eigen plein?

Design:

Greenspot & Co is door de Gemeente benaderd het participatie traject verder op te zetten en vorm te geven en samen met de bewoners toe te werken naar een uniek project dat maatwerk voor en door de bewoners ontworpen is. De Gemeente  heeft vervolgens de plannen getoetst aan haar beleid, en het plan is goedgekeurd voor uitvoering. Levensloopbestendig mogen we het plein noemen. Van jong tot oud kan het plein ‘gebruiken’ en daardoor is het plein extra waardevol. Het plein moet een verbindende rol hebben!

 

Construct:

De uitvoering is een bijzonder onderdeel van het traject. Ook dit doen we samen met de bewoners! Zo zijn we op 15 juni gestart met ‘The Kickoff’. Slopen! Een dag vol enthousiasme en emotie. Het oude plein mag helemaal weg en zelfs letterlijk met de grond gelijk gemaakt worden. Bijna 50 vrijwilligers hebben van 9 tot 16 uur vol enthousiasme gewerkt aan het verwijderen van groen, muren, bestrating en grond. Een super mooie doe-dag!

In de tussentijd heeft Luijten Groentechniek BV gezorgd voor de werkzaamheden waarbij participatie minder eenvoudig is, zeker gelet op de mogelijke gevaren. Met groot materieel heeft het bedrijf gezorgd voor het afvoeren van meer dan 400 ton grond, oude funderingen gerooid, stronken gerooid, cunetten gemaakt voor de bestrating en alvast gezorgd voor de grote m² straatwerk en betonbanden

Op 22 juni was de tweede doe-dag. Wederom een enorm succesvolle dag waarin zo’n 40 bewoners hebben gebouwd. Gebouwd aan de omheining, het straatwerk, de speelaanleidingen, de beplanting etc. Het plein krijgt vorm!

In de week na 22 juni heeft het hoveniersbedrijf verder gebouwd aan de grote elementen. Zo is er een heus balanceertoestel verrezen, een klauterhuis en nog vele andere spannende en uitdagende elementen.

Op 28 juni is ‘The Finish’! Vandaag moet het plein klaar zijn! Bewoners bouwen, planten, versieren, poetsen en perfectioneren het plein zodat straks het plein officieel geopend kan worden!!

 

Bijzonder is de samenwerking. Samen zijn we sterk! Zoals we gezien hebben de afgelopen weken kan verbondenheid en draagvlak in Eikenderveld binnen twee weken een compleet plein omtoveren tot een multifunctionele ontmoetingsplek!

Complimenten voor alle mensen die meegewerkt hebben aan dit fantastische project!

 

Dit project is tot stand gekomen door samenwerking van:

* Gemeente Heerlen

* Weller

* Alcander

* Exodus

* Bewoners en wijkraand Eikenderveld

* Greenspot & Co

 

We zullen het project regelmatig bijwerken met nieuwe foto’s e aanvullende teksten, dus, kom spoedig terug!