Greenspot & Co: Actieve Metselaar in de Groene Kinderopvang!

Greenspot & Co is Metselaar van Groen Cement.

Wie is Groen Cement?

Stichting Groen Cement wil bijdragen aan het grootbrengen van een generatie kinderen die de kans krijgt liefde voor de natuur te ontwikkelen. Spelenderwijs leren kinderen ontdekken hoe zij zelf goed voor de natuur kunnen zorgen en dragen dat als vanzelfsprekend over aan volgende generaties. Omdat kinderen juist in de eerste jaren van hun leven blijvend gevoel voor natuur ontwikkelen, zijn de activiteiten van Groen Cement vooral gericht op de kinderopvang.

Groen Cement is een open netwerk waarin professionals die werken met kinderen en alle unieke specialisten binnen natuur- en milieu bij elkaar gebracht worden. Groen Cement is letterlijk het ‘cement’ tussen deze twee werelden. De doelstelling is meer kinderen met liefde voor de natuur te bewerkstelligen. Dit past uitstekend bij de doelstellingen van Greenspot & Co en daarom zijn wij actief Metselaar van Groen Cement. Greenspot & Co heeft als doel natuurlijke recreatie en met name natuurlijk spelen verder uit te bouwen en op de kaart te zetten, van begin tot eind, in één hand, binnen een totaal ontzorgt concept. Greenspot & Co is de partner voor de praktische invulling van de Groene Kinderopvang.

Stichting Groen Cement en vakblad Kinderopvang roepen 2014 uit tot het Jaar van de Groene Kinderopvang.

In dit kader worden vanaf begin 2013 verschillende activiteiten ontplooid. Een daarvan is het ontwikkelen en uitreiken van een Kwaliteitsmerk voor Groene Kinderopvang. Kinderopvanglocaties kunnen zich met dit Kwaliteitsmerk profileren en laten zien dat ze in hun beleid en inrichting veel aandacht besteden aan natuur en natuuractiviteiten.